“บริษัท รับประกันการให้บริการอย่างมืออาชีพภายใต้กฎหมาย, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด” หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา บริษัทรับประกันว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการสำหรับงานด้านติดตามทวงถามหนี้ โดยร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ และพนักงานติดตามทวงถามหนี้ของเราที่ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน, อบรมเกี่ยวกับพ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 , ขั้นตอนสำหรับการติดตามทวงถามหนี้ รวมถึง กรณีที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ เช่น เทคนิคการทวงถาม, การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามทวงถาม, ทักษะและความชำนาญในการเจรจาต่อรอง และจิตวิทยาในการเจรจา เป็นต้น

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร +6621236535-45 , อีเมล์ [email protected] หรืออีกหนึ่งทางเลือกที่เข้าถึง เพียงคุณกรอกข้อมูลสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของเรา

 • Job Position

  Position

 • +

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)

  2

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • +

  Management Information System (MIS)

  2

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี

  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน/การธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  มีความสามารถในการปฏิบัติการในตรวจสอบตามมาตรฐาน

  มีความรู้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อทำการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง[Risk-based audit]

  สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

  สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

 • +

  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ (Outbound Collector)

  5

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี

  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

  มีประสบการณ์ทางด้านการเร่งรัดหนี้สิน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี